Posteri

1 WDD 2012 - IDF posteri Nikola Markoš 1702
2 Plavi Kružić liflet Nikola Markoš 1884
3 Vodič za dijagnostikovanje lečenja diabetes melitusa Nikola Markoš 1966
4 Upitnik za procenu rizika nastanka dijabetesa tip 2 Nikola Markoš 2729
5 HbA1c kartica Nikola Markoš 2045
6 Edukacija Nikola Markoš 2031
7 Prevencija Nikola Markoš 1846
8 Psihološko savetovalište Nikola Markoš 2034
9 IDF posteri 2011 Nikola Markoš 1971
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru