Posteri

1 WDD 2012 - IDF posteri Nikola Markoš 1836
2 Plavi Kružić liflet Nikola Markoš 2005
3 Vodič za dijagnostikovanje lečenja diabetes melitusa Nikola Markoš 2083
4 Upitnik za procenu rizika nastanka dijabetesa tip 2 Nikola Markoš 2892
5 HbA1c kartica Nikola Markoš 2184
6 Edukacija Nikola Markoš 2195
7 Prevencija Nikola Markoš 2008
8 Psihološko savetovalište Nikola Markoš 2196
9 IDF posteri 2011 Nikola Markoš 2084
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru