Značaj javno-zdravstvenih aktivnosti u prevenciji dijabetes melitusa

Mirjana A. Jokić sa Farmaceutskog fakulteta univerziteta u Beogradu je za potrebe svog završnog rada obradila temu ''Značaj javno-zdravstvenih aktivnosti u prevenciji dijabetes melitusa''

Prve stranice

Diplomski rad

PPT prezentacija

Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru