Zanimljivosti

1 Procena radne sposobnosti Nikola Markoš 630
2 FreeStyle Libre - Senzor za merenje nivoa glukoze Nikola Markoš 5584
3 Stres na poslu duplira rizik od dijabetesa kod žena Tijana Milanović 2322
4 Peticija za vraćanje savetovališta Nikola Markoš 2228
5 Tip 2 kod žena: mlada, vitka i sa dijabetesom Nikola Markoš 2781
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru