Zanimljivosti

1 Procena radne sposobnosti Nikola
2 FreeStyle Libre - Senzor za merenje nivoa glukoze Nikola
3 Stres na poslu duplira rizik od dijabetesa kod žena Tijana Milanović
4 Peticija za vraćanje savetovališta Nikola
5 Tip 2 kod žena: mlada, vitka i sa dijabetesom Nikola
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru